kultuurikeskuse_direktor

KULTUURIKESKUSE DIREKTORI TÖÖKUULUTUS

KULTUURIKESKUSE DIREKTORI TÖÖKUULUTUS

Rakvere Linnavalitsus
Kohalik omavalitsus – kultuur/noorsootöö

Rakvere Linnavalitsus võtab tööle KULTUURIKESKUSE DIREKTORI

Kultuurikeskuse direktori peamised tööülesanded on:
• Rakvere Kultuurikeskuse ja selle struktuuri osana toimiva Rakvere Avatud Noortekeskuse igapäevase tegevuse juhtimine;
• Linna arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise protsessis osalemine ning kultuuri- ja noorsootööga seonduvate ideede ning alusandmete esitamine;
• Linna jaoks oluliste kultuurisündmuste, tähtpäevade tähistamise jne. kavandamine, linnas toimuvate suurürituste korraldamisprotsessis osalemine ning valdkonna teavitus- ja turundusalane tegevus;
• Koostöö korraldamine linnas tegutsevate kultuuriseltside, noorteühenduste ja teiste valdkonnaga seotud organisatsioonidega;
• Kultuuri- ja noorsootöö alase projektitegevuse korraldamine ning juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
• Kõrgharidus, soovitavalt kultuuri-, avaliku halduse või majandusalane;
• Eelnev juhtimisalane kogemus;
• Algatus- ja otsustusvõime ning hea pingetaluvus;
• Strateegiline mõtlemine ja projektijuhtimise kogemus;
• Valmidus meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;
• Eesti keele oskus kõrgtasemel (C 1) ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlemistasandil;
• Hea arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:
• Vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
• Toetavat meeskonda;
• Erialast täiendkoolitust.

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn.20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 12.veebruaril 2016.a.

Täiendav info: personalispetsialist Marika Villup, telefon 322 5892, marika.villup@rakvere.ee