3 s

Peadirigent ELO ÜLEOJA

Proovid esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.45 Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tn õppehoones
Kontakt: 5110225 info@solare.ee

www.solare.ee

Kammerkoor Solare loodi 1977. a. Rakvere KEK-i juurde. Asutajaks ja esimeseks dirigendiks oli Jarmo Kiik.

Alustati segaansamblina. 1981. a. oli senine segaansambel juba niivõrd kosunud, et võis end kammerkooriks nimetada. EKE taidlusülevaatustelt toodi ära üsna mitu laureaaditiitlit.

Aastatel 1985-2002 juhatas koori Anneli Riim. Alates 2002. a. oktoobrist kuni 2004. a. veebruarini juhatas koori Villem Freiman. Aastatel 1978-2006 oli koori abidirigendiks ja kontsertmeistriks Aime Rahula. Oma tegevusaja kestel on lauldud paljudes Eestimaa paikades, aga ka Saksa DV-s, Ungaris, Lätis, Soomes, Rootsis ja Norras. Läbi aegade on koor osalenud pea kõikidel üldlaulupidudel. Palju on lauldud Rakvere linna ja maakondlikel üritustel. Traditsiooniks on saanud jõulukontserdid ja hooaja lõpetamise kontserdid kevadel. Kooril on sõpruskoorid Soomes, Rootsis ja Norras. Alates 2004.a. veebruarist juhatab koori Elo Üleoja. Ta on lõpetanud 1987.a. Tallinna Riikliku Konservatooriumi prof. Kuno Arengu dirigeerimisklassi. 1989-2000. a. oli ta EMA koorijuhtimise eriala õppejõud ning Tallinna Raekoja Kammerkoori dirigent, 1987-1992 EKE Inseneride Meeskoori dirigent. Lisaks Solarele juhatab Elo Üleoja veel Virumaa Poistekoori, Virumaa Tütarlastekoori ja Meeskoori Kaevur.

2008. aasta sügisest kuni 2010. aasta sügiseni oli Solare abidirigendiks Marge Matson. Marge on lõpetanud 2004. a. H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli ja 2009. a. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia prof. Ants Sootsi dirigeerimisklassi.

2010. aasta sügisest kuni 2014. aasta sügiseni oli koori teiseks dirigendiks Keio Soomelt.

Koori saavutused:

  • 2004: VIII Eesti Kammerkooride Festival, C-kategooria III koht
  • 2006: IX Eesti Kammerkooride Festival, C-kategooria I koht
  • 2008: X Eesti Kammerkooride Festival, B-kategooria III koht
  • 2009: III Griegi-nimeline Rahvusvaheline Koorifestival: vaimuliku muusika kategooria 7. koht, folkmuusika kategooria 4. koht
  • 2010: XI Eesti Kammerkooride Festival, B-kategooria 6. koht